Loading...

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาชลบุรี

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมฝึกกีฬาอเนกประสงค์ชั้น 3 วิทยาเขตชลบุรี

ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีจำนวน 1 แห่ง

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-19))

อ่านราละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (พร้อมใบสมัคร)

อ่านรายละเอียดที่นี่

เนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์โควิด -19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วตามประกาศของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ของดใช้สนามกีฬาจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกๆท่าน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

รับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
ประกาศ มหาวิทยาลัย
การเดินทาง
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์

Share