Loading...

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภททั่วไป

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

อ่านรายละเอียดที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมฝึกกีฬาอเนกประสงค์ชั้น 3 วิทยาเขตชลบุรี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาชลบุรี

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมฝึกกีฬาอเนกประสงค์ชั้น 3 วิทยาเขตชลบุรี

ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีจำนวน 1 แห่ง

อ่านรายละเอียดที่นี่

Share