Loading...

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภททั่วไป

อ่านรายละเอียดที่นี่

วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์ รองอธิการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่๕/๒๕๖๓ ณ หอประชุมบางหญ้าแพรก ชั้น๒ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต สมุทรสาคร

Share