Loading...

มหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่องผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test)ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

จัดทำโครงการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ชวนน้องเล่นกีฬา

สามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ได้ที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่

ใบจองการขอให้ห้องประชุม ประจำวิทยาเขตชลบุรี

Spread the love

ใบจองการขอใช้ห้องประชุม ประจำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตชลบุรี

 

ใบจองขอใช้ห้องประชุม ประจำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี (PDF)

 

ใบจองขอใช้ห้องประชุม ประจำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี (WORD)

 

Share