Loading...

มหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่องผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test)ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

จัดทำโครงการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ชวนน้องเล่นกีฬา

สามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ได้ที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่

วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ได้รับเกียรติจากคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มาศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

รับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
ประกาศ มหาวิทยาลัย
การเดินทาง
< 2021 >
กรกฎาคม 18 - กรกฎาคม 24
 • 18
  18.July.Sunday
  No events
 • 19
  19.July.Monday
  No events
 • 20
  20.July.Tuesday
  No events
 • 21
  21.July.Wednesday
  No events
 • 22
  22.July.Thursday
  No events
 • 23
  23.July.Friday
  No events
 • 24
  24.July.Saturday
  No events
1 2 3 112