Loading...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกาาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านรายละเอียด

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพลศึกาาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

อ่านรายละเอียด

วัน ศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ข้าราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยุคใหม่ ใส่ใจความสะอาดปลอดภัย สไตล์ New Normal

รับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
ประกาศ มหาวิทยาลัย
การเดินทาง
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
กุมภาพันธ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
เมษายน
เมษายน
เมษายน

ไม่พบเรื่อง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ อ่านรายละเอียดที่นี่  ...
อ่านเพิ่มเติม

Share