Loading...

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่

 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาชลบุรี

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมฝึกกีฬาอเนกประสงค์ชั้น 3 วิทยาเขตชลบุรี

ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีจำนวน 1 แห่ง

อ่านรายละเอียดที่นี่

วัน พุธ ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงอาหาร ชั้น 2 นาย ปรีชา ศรีเขียวพงษ์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.สดสี สุทธิศักดิ์ ประธาน ประชุมราชการบุคลากร

รับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
ประกาศ มหาวิทยาลัย
การเดินทาง
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
กุมภาพันธ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
เมษายน
เมษายน
เมษายน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ อ่านรายละเอียดที่นี่  ...
อ่านเพิ่มเติม

Share