Loading...

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (พร้อมใบสมัคร)

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดกรองคุณสมบัติ ตรวจสอบและคัดเลือก ประเภทโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประเภททั่วไป)

อ่านรายละเอียดที่นี่

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ๐๙.๐๐ น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และ นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประชุม หัวข้อ ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของทางราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างเหมาบริการสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

รับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
ประกาศ มหาวิทยาลัย
การเดินทาง
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
กุมภาพันธ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
เมษายน
เมษายน
เมษายน

Share