Loading...

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดย คณะศิลปศาสตร์

ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบริหารจัดการกีฬาเข้าเยี่ยมชมบริษัท DECATHLON Sports Thailand

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดย คณะศิลปศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

อ่านต่อ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดย คณะศิลปศาสตร์

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรภายนอก

อ่านต่อ ‎

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ท่านรองอธิการบดีมอบรางวัลแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รางวัลนักวิจัยหน้าใหม่

รับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
ประกาศ มหาวิทยาลัย
การเดินทาง
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
กุมภาพันธ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
เมษายน
เมษายน
เมษายน

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ณ กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ

อาจารย์วรพร ฉายกี่ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสต ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี ประจำป ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี รอบโควต้า

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี รอบโควต้า  เอกสารการรับสมัคร คลิกที่นี่ ...
อ่านเพิ่มเติม

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบริหารจัดการกีฬาเข้าเยี่ยมชมการทำงานของบริษัท DECATHLON

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบริหารจัดการกีฬา ชั้นปี 4 เข้าเยี่ยมชมการทำงานของ บริษัท DECATHLON Sports ...
อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

อาจารย์วรพร ฉายกี่ นำนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี เข้าร่วมกิจกรร ...
อ่านเพิ่มเติม

บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรีได้รับเชิญเป็นวิทยากรภายนอก

อาจารย์ ดร.ดฏฐชัย จันทร์คุณา อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ได้ ...
อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ณ กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ

อาจารย์วรพร ฉายกี่ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี ประจำป ...
อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

แนวทางการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบริหารจัดการกีฬาเข้าเยี่ยมชมบริษัท DECATHLON Sports Thailand

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดย คณะศิลปศาสตร์ ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบริหารจัด ...
อ่านเพิ่มเติม

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบริหารจัดการกีฬาเข้าเยี่ยมชมการทำงานของบริษัท DECATHLON

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบริหารจัดการกีฬา ชั้นปี 4 เข้าเยี่ยมชมการทำงานของ บริษัท DECATHLON Sports ...
อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

อาจารย์วรพร ฉายกี่ นำนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี เข้าร่วมกิจกรร ...
อ่านเพิ่มเติม

บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรีได้รับเชิญเป็นวิทยากรภายนอก

อาจารย์ ดร.ดฏฐชัย จันทร์คุณา อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ได้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี ประจำป ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี รอบโควต้า

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี รอบโควต้า  เอกสารการรับสมัคร คลิกที่นี่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

Spread the love

ข้อมูลสำหรับหน้าแรก

Share